W związku z tym, że 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"), informuję, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w zakładce RODO.

Dlaczego warto mnie wybrać

Profesjonalizm

   

W prowadzonej przeze mnie Kancelarii stawiam na ustawiczne podnoszenie własnych kwalifikacji. Wynikiem tego jest prowadzenie przeze mnie od wielu lat szeregu zajęć z aplikantami radcowskimi na aplikacji radcowskiej, a także uczestniczenie w Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego. Ukończyłem również kurs specjalistycznego angielskiego języka prawniczego TOLES (Test of Legal English Skills), potwierdzony certyfikatem na poziomie higher level. W sprawach skomplikowanych z zakresu prawa bankowego korzystam, w ramach ścisłej współpracy, z pomocy dr Ewy Kowalewskiej – autorki licznych publikacji z zakresu prawa bankowego oraz prawa podatkowego. Ponadto w sprawach dotyczących ochrony środowiska współpracuję z dr hab. Anną Barczak prof. US autorką wielu publikacji z zakresu prawa ochrony środowiska.

Kompetencje

   

Bogate doświadczenie procesowe, wieloletnia praktyka w stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców, praktyczna znajomość prawniczego języka angielskiego na poziomie higher level (certyfikat TOLES - Test of Legal English Skills).

Wynagrodzenie

   

W ramach kompleksowej obsługi przedsiębiorców stosuję elastyczne formy wynagrodzenia dostosowane do indywidualnych potrzeb danego klienta. Wynagrodzenie to zależne jest od zakresu niezbędnej pomocy prawnej wynikającej z rozmiaru i przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej. Wynagrodzenie to ma charakter ryczałtowy, oparty bądź na stałej kwocie miesięcznej, która jest niezależna od czasu poświęconego na świadczone usługi, bądź też uwzględnia ono element rozliczania godzinowego wykonanej pracy i ustalonej ryczałtowej stawki godzinowej. W przypadku zleceń jednorazowych wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie bądź na zasadzie jednorazowej kwoty, bądź w oparciu o rozliczenie godzinowe wykonanej pracy i ustalonej stawki godzinowej.

Kompleksowa Obsługa Prawna

   

Prowadzona przeze mnie kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców obejmuje wszystkie zagadnienia prawne występujące w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą danego przedsiębiorcy, a w szczególności:  
 • sporządzanie projektów umów, regulaminów i innego rodzaju wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących u przedsiębiorcy, np. regulaminów pracy, regulaminów świadczenia usług za pośrednictwem Internetu, itp.
 • opiniowanie projektów umów, porozumień i innego rodzaju aktów prawnych przedstawionych przez kontrahentów obsługiwanych przedsiębiorców,
 • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień (ustnych i pisemnych) w zakresie stosowania prawa,
 • weryfikację prawną dokumentów wymaganych w różnych procesach, np. budowlanych, przetargach, itp.,
 • uczestniczenie w spotkaniach i negocjacjach z kontrahentami obsługiwanego klienta,
 • reprezentowanie w sprawach sądowych, np. o zapłatę przez kontrahentów obsługiwanych klientów, w sprawach pracowniczych, itp.,
 • prowadzenie korespondencji pisemnej i mailowej z kontrahentami obsługiwanych podmiotów w sprawach dotyczących roszczeń od nich dochodzonych, jak również w sprawach roszczeń dochodzonych przez obsługiwanych przedsiębiorców.
W ramach świadczonych przeze mnie usług zajmuję się również kompleksowym dostosowywaniem działalności przedsiębiorców do wymogów wynikających z przepisów RODO. Usługi w tym zakresie wykonałem między innymi dla autoryzowanego dealera znanej marki samochodowej, agencji reklamowej, firmy deweloperskiej, podmiotu medycznego i przedsiębiorców świadczących różnego rodzaju usługi. Z uwagi na specyfikę wprowadzania u przedsiębiorców wymogów RODO, polegającą na konieczności wykorzystania zarówno wiedzy prawniczej, jak i specjalistycznej wiedzy informatycznej, stale współpracuję z informatykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Kompleksowe wprowadzenie wymogów RODO u przedsiębiorców w ramach świadczonej przeze mnie usługi obejmuje:  
 • zdiagnozowanie podczas audytu przedsiębiorcy przeprowadzonego przeze mnie z udziałem informatyka występujących zagrożeń dotyczących ochrony danych osobowych;
 • sporządzenie szczegółowego sprawozdania z audytu obejmującego dokonane ustalenia, w tym w szczególności stwierdzone nieprawidłowości, a także zawierającego zalecenia w zakresie środków ochrony fizycznej oraz organizacyjnej ochrony danych osobowych, jak również w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa systemów IT;
 • przygotowanie pełnej dokumentacji wymaganej przepisami prawa, w tym: rejestru czynności przetwarzania danych osobowych; rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych; polityki bezpieczeństwa danych osobowych; instrukcji zarządzania systemem informatycznym; wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; arkusza analizy ryzyka; itp.
 • przeprowadzenie szkolenia przedsiębiorcy oraz jego pracowników.
Reprezentuję również klientów w sprawach sądowych dotyczących tzw. kredytów frankowych. Świadczone przeze mnie usługi mają przede wszystkim na celu unieważnienie umowy kredytowej lub jej tzw. "odfrankowienie". Ponadto prowadzę również sprawy związane z wypowiedzianymi przez banki umowami o kredyty denominowane lub indeksowane do CHF, w tym sprawy o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego lub negocjacje z bankami, mające na celu ustalenie zasad umożliwiających spłatę kredytu na dogodnych warunkach.

Jestem członkiem Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
https://mkowalewski.pl/wp-content/uploads/2017/04/logo_orip_kir-600x200.jpg

Zakres usług

Poniżej poznasz pełen zakres moich usług
https://mkowalewski.pl/wp-content/uploads/2017/04/ZakresUslugf-500x375.jpg

Prawo gospodarcze

W okresie prowadzenia Kancelarii zajmowałem się bardzo szerokim spektrum spraw związanych zarówno z prowadzeniem stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, jak i udzielaniem porad prawnych dla osób fizycznych oraz reprezentowaniem ich przed sądami. Podejmowałem się także prowadzenia spraw skomplikowanych. Dostosowuję także przedsiębiorców do wymogów wynikających z RODO.

Prawo rynków finansowych

Z uwagi na wieloletnią obsługę banków posiadam bogate doświadczenie z prawa bankowego. Prowadzę również sprawy sądowe przeciwko bankom.

Prawo odszkodowań i ubezpieczeń

Od roku 2003 r. zajmuję się prowadzeniem spraw odszkodowawczych.

Więcej o mnie

Mariusz Kowalewski

Studia prawnicze ukończyłem na Uniwersytecie Szczecińskim w roku 1998.
W latach 1999 – 2003 odbyłem aplikację radcowską w Szczecinie.

Indywidualną Kancelarię prowadzę od 1 stycznia 2004 r.

Od 2011 r. zaangażowany jestem w prowadzenie zajęć z aplikantami radcowskimi na aplikacji organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie, z prawa ubezpieczeń majątkowych i prawa wekslowego. Przez kilka lat prowadziłem również dla aplikantów radcowskich wykłady z prawa bankowego.

W okresie od roku 2013 do 2015 byłem wyznaczonym przez Ministra Sprawiedliwości członkiem Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie (egzaminator z zakresu prawa gospodarczego).

Od 2013 r. zaangażowany jestem w pracę na rzecz samorządu radcowskiego. W okresie od maja 2013 r. do czerwca 2016 r. byłem członkiem Rady IX Kadencji oraz Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie. Aktualnie jestem członkiem Okręgowego Zespołu Wizytatorów przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Od 2016 r. jestem przedstawicielem praktyków w Zespole ds. Jakości Kształcenia na kierunku Administracja na Wydziale Prawa i Administracji US.

https://mkowalewski.pl/wp-content/uploads/2017/04/got-250x320.jpg

Umów się już dziś !